Casa Bloc

Qualificació:

Excel·lent

Tipus: Building

Any de construcció:1932

Adreca: Passeig Torras i Bages, 91-105 08030

email:dhub@bcn.cat

Autor: GATCPAC , Josep Lluís Sert

Estil: Racionalista

Àrea d'interés: Arquitectura, històric, disseny interior o industrial

http://www.dhub-bcn.cat/exposicio/casa-bloc

punts d'interes a prop de Casa Bloc